8_lewa.jpg
27.09.2017 - Wojciech Waleczek doktorem habilitowanym sztuk muzycznych
Monday, 02 October 2017 21:14

27. września Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy nadała Wojciechowi Waleczkowi stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych, dziedzinie artystycznej instrumentalistyka.